Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W CIĘCINIE

I     7:00-8:30 Zabawy wg inwencji dzieci w kącikach aktywności. Zabawy konstrukcyjne  przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy ze śpiewem i przy muzyce. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna
o charakterze obserwacyjnym i wychowawczym, zajęcia dodatkowe (język nowożytny –  język angielski oraz religia), ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe w sali.
      8:30-8:45

 

 

Rozmowy indywidualne nauczycielki z dziećmi, czynności dzieci z zakresu dbania
o zdrowie oraz higienę swoją i otoczenia, mycie zębów. Czynności opiekuńcze, organizacyjne, omawianie treści związanych z bezpiecznym i higienicznym pobytem dziecka w oddziale przedszkolnym, porządkowanie środowiska rzeczowego.
      8:45-9:00

        

     

       9:00-9:30

 

       9:30-9:40

Przygotowanie do śniadania –  czynności samoobsługowe dzieci, doskonalenie umiejętności  samodzielnego estetycznego i spożywania posiłków.

 

Śniadanie.

 

Pomoc dzieci w przygotowaniach do zajęć.

II    9:40-10:40

 

 

Zajęcia edukacyjno-wychowawcze organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci
w rożnych sferach rozwoju:wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności ruchowej, wychowanie przez sztukę: teatr, muzyka i śpiew, pląsy i taniec, formy plastyczne, wychowanie dla poszanowania roślin
i zwierząt, wychowanie rodzinne, obywatelskie, patriotyczne, edukacja matematyczna. Kształtowanie umiejętności czytania i przygotowanie do nabywania umiejętności pisania, rozwój mowy oraz innych kompetencji komunikacyjnych do posługiwania się językiem nowożytnym (język angielski).
  10:40-11:45

 

 

 

 

 

 

Pobyt dzieci na świeżym powietrzu w postaci spacerów, wycieczek, obserwacji przyrodniczych, prac gospodarczych, porządkowych, ogrodniczych, sytuacji edukacyjnych  (ogród, boisko, plac zabaw, park, łąka). Udział dzieci w zajęciach sportowych, ćwiczeniach gimnastycznych, grach i zabawach ruchowych, grach w terenie, zabawach tropiących i badawczych. Zajęcia sportowe w sali gimnastycznej, zabawy rytmiczno-ruchowe przy muzyce.
   11:45-12:00

 

 

 

  12:00-12:45

Przygotowanie do obiadu –  czynności samoobsługowe dzieci, doskonalenie umiejętności  prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.

 

Obiad.

III   12.45-14.00 Grupa młodsza i starsza – poobiedni odpoczynek:

zabawy integracyjne,  plastyczno-techniczne, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki. Zajęcia wspomagająco- korygujące i praca indywidualna. Praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy
i ćwiczenia logopedyczne. Czynności podejmowane z inicjatywy dzieci np. kończenie prac, gry
i zabawy przy stoliku, układanie puzzli, zabawy dydaktyczne. Pobyt na świeżym powietrzu.

 

14:00-14:30

      

Czynności samoobsługowe i porządkowe, pomoc w nakrywaniu do posiłku.

Podwieczorek.

 14:30-16:00 Gry dydaktyczne, pobyt na świeżym powietrzu, prace plastyczno-techniczne, zajęcia
o charakterze wyrównawczym, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, prace porządkowe. Zajęcia
o charakterze artystycznym: muzycznym, ruchowo-tanecznym, teatralnym, rozwijające inwencję twórczą dzieci, zabawy relaksacyjne, zajęcia dodatkowe (religia, język angielski).

Zgodnie z wynikiem ankiety przeprowadzonej wśród rodziców w godzinach 6.30 do 7.00 oraz 16.00 do 16.30, chętne dzieci będą obejmowane zajęciami opiekuńczymi.

 

Przyjęto do realizacji od 01.09.2019 r.                                    


Kontakt


Publiczne Przedszkole
w Cięcinie


Cięcina, ul. Św. Katarzyny 20B
34-350 Wegierska Górka
woj. Śląskie
Tel: 33 864-16-84
przedszkole.ciecina@wp.pl
NIP: 5532167507
REGON: 070560635

Mapa dojazdu

Biuletyn Informacji PublicznejAdres

Cięcina, ul. Św. Katarzyny 20B
34-350 Węgierska Górka
woj. śląskie

Telefon

Tel: 33 864-16-84

Email

ciecina@e-przedszkolak.eu
Font Resize
Kontrast