EFS

Przedszkole równych szans 2018/2019

 

Tytuł: PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS 

Beneficjent: Gmina Węgierska Górka

Realizator: Publiczne Przedszkole w Cięcinie

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. -31.08.2019 r.

Całkowita wartość projektu: 230 063,75 zł

Dofinansowanie: 195 554,19 zł

Celem jest poprawa jakości usług świadczonych w Przedszkolu Publicznym w Cięcinie poprzez zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla 22 uczestników projektu oraz  wyrównywanie szans dzieci ze specjalnymi potrzebami. 

Założeniem projektu jest objęcie wsparciem łącznie 142 uczestników (72K,70M) oraz udoskonalenie procesu wychowania poprzez  wdrożeniu kompleksowych działań dydaktycznych i organizacyjnych wzbogacających zakres i jakość oferty edukacyjnej na rzecz dzieci w wieku 3-6 lat.

Działaniami jakie są realizowane w ramach projektu to:

  • zajęcia wspomagające usprawnianie aparatu artykulacyjnego i kształtujące słuch fonemowy,
  • zajęcia „INTEGRACJA –EMPATIA -KOMUNIKACJA”, trening kompetencji społecznych,
  • zajęci z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

 

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

__________________________________________________________________

Projekt o nr RPSL.11.01.03-24-06FD/1 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego  dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego  dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – Konkurs.


Kontakt


Publiczne Przedszkole
w Cięcinie


Cięcina, ul. Św. Katarzyny 20B
34-350 Wegierska Górka
woj. Śląskie
Tel: 33 864-16-84
dyrektor@ciecina.e-przedszkolak.eu
NIP: 5532167507
REGON: 070560635

Mapa dojazdu

Biuletyn Informacji PublicznejAdres

Cięcina, ul. Św. Katarzyny 20B
34-350 Węgierska Górka
woj. śląskie

Telefon

Tel: 33 864-16-84

Email

dyrektor@ciecina.e-przedszkolak.eu